Kvalitní české septiky, zemní pískové filtry a čistírny odpadních vod vyrobeny z kvalitního materiálu od německého výrobce Röchling

ITMS plast - plastový specialista

Naše společnost ITMS plast má letité zkušenosti s výrobou a distribucí výrobků z plastu, v tomto případě – septiků, zemních pískových filtrů a čistíren odpadních vod. Dvou a tří komorové septiky, zemní pískové filtry a ČOV vyrábíme z kvalitních certifikovaných polypropylenových desek S UV stabilizací od německé firmy Röchling. Nově nabízíme u většiny produktů i tři řady provedení dle tloušťky materiálu, konkrétně jsou to řady BASIC, STANDARD, QUALITY. Každý septik, zemní pískový filtr i čistírna odpadních vod vlastní statický výpočet, certifikaci, podklady pro kolaudaci, protokol o zkoušce vodotěsnosti. Jsou vyrobeny z materiálů, které jsou 100% svařitelné, vodotěsné, disponují dlouhou životností, zaručují 0% zápachovost a také jsou odolné vůči agresivním látkám či UV záření. Každý námi vyrobený produkt, který opouští naši firmu, je vyroben s maximální precizností a kvalitou dle vysokých standardů západních zemí.

zobrazit reference
Naše projekty

Septiky, zemní pískové filtry a ČOV

Septik (také nazývaný senkrovna, miskrubna či senkrubna) je nádrž na částečné čištění odpadní vody. Septik často bývá součástí domů, které nejsou napojeny na kanalizaci. Odpadní voda, zvláště ze záchodu, kuchyně a koupelny, je jímána v septiku, odkud odtéká pomocí přepadu do kanalizace, případně přes čistírnu odpadních vod nebo zemní pískový filtr za pomoci trativodu do země či se dále zachycuje v retenční nádrži k zalévání. Naše společnost ITMS plast nabízí tři produktové řady a to Basic, Standard a pro uspokojení i těch nejnáročnějších řadu Quality. Rádi Vám doporučíme velikost i vhodný typ septiku.

Zemní pískový filtr je nádrž z polypropylenu(PP) včetně vystrojení o drenážní potrubí a odvětrávací komínky. Jeho konstrukce odpovídá ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod. Standardně se umisťuje za septiky, domovní čistírny odpadních vod, nebo jiný druh předčištění.

Čistírna odpadních vod, najdeme ji také často pod zkratkou ČOV. V ní probíhá mechanické, jedná se o první, předčištění a posléze biologické. Mechanické samozřejmě zachycuje nejhrubší nerozpuštěné látky. Při biologickém procesu dochází k vlivu mikroorganismů. Ti jsou nápomocni a jsou nezbytnou součástí celého dalšího procesu předčištěné odpadní vody.

Septiky, zemní pískové filtry i ČOV k Vám dopravíme po celé ČR zdarma. Většina produktů je vyráběna a dále nabízena ve třech řadách dle kvality (Basic, Standard, Quality), takže si každý najde to své.

Dále se naše společnost zabývá výrobou odpadních jímek, nádrží na vodu, zemních pískových filtrů, vodoměrných šachet, lapačů tuku, odlučovačů ropných látek, bazénů, podzemních plastových sklepů a mnoho dalšího z polypropylenu.

Podporujeme

Domov bez zámku Rafael dětem Dobrý anděl For help Paprsek naděje