Septiky

Samonosné

Samonosné

Kruhové

Samonosné

Samonosné

Hranaté

Septik je nádrž, která se skládá zpravidla ze tří komor. Na jednotlivé komory je tříkomorový septik uvnitř rozdělen přepážkami. Tříkomorové septiky jsou užívány jako první stupeň předčištění splaškových odpadních vod z kuchyně, toalety a koupelny. Částečně předčištěná odpadní voda putuje dále do kanalizace.

Své uplatnění nalezne septik i u domů, které nemají možnost se napojit přímo do kanalizace.

Další možnou alternativou je umístění druhého stupně předčištění ve formě zemního pískového filtru. Zemní pískový filtr se umístí za septik.

Ze septiku a zemního pískového filtru (rovněž nazývané mechanická čistírna odpadních vod) předčištěnou odpadní vodu je možné za legislativou stanovených podmínek :

- jímat do retenční nádrže a využívat k účelům zálivky,

- vsakovat do půdy,

- vypouštět do toku,

- napojit se na dešťovou kanalizaci.

  1. Septiky hrají i v dnešním světě významnou roli

Moderní svět v mnohých ohledech nepostupuje tak rychle kupředu, jak bychom si často představovali a proto jsou pořád potřebné klasické septiky. Jejich úkol je každému zřejmě naprosto jasný. Mnoho z obcí a vesnic ani v dnešní době není ještě napojeno na kanalizaci. Tento problém nepřevažuje jenom v naší zemi, ale i v ostatních částech světa. Z tohoto důvodu, kdy není možné napojit náš dům na normální kanalizační systém, musíte vymyslet jiné řešení. Proto hrají septiky velice významnou roli a plní skvěle svůj  primární úkol. Je to v podstatě nádrž na odpadní vodu, ve které probíhá částečné předčištění. Do tohoto zařízení odtéká voda z celé naší domácnosti. Ze záchodu, koupelny a kuchyně se voda vypouští do septiku. Odsud může odtékat přepadem do kanalizace nebo do čistírny odpadních vod. Existuje také možnost trativodu do země. A to v případě, že se za septik umístí zemní pískový filtr.

  1. Rozdělení septiků

Septiky se dělí na kruhové a hranaté. Z každého tvarového provedení septiků Vám přinášíme 3 konstrukční typy. Každý typ/konstrukční provedení se vyrábí z vysoce kvalitního německého materiálu.  Septik se skládá ze 2 až 3 komor, které jsou  vzájemně oddělené přepážkami. Samozřejmostí je přímá úměra v tomto směru, která zaručuje, že čím více komor máte, tím je předčištění vody v septiku účinnější. Voda následně putuje do kanalizace nebo jiným způsobem pryč ze septiku.

Septik kruhový samonosný je ideální v případě rodinných domů, ale i ostatních objektů. Může být usazený do míst bez výskytu spodní vody, jílovité půdy, bez statického zatížení.

Septik kruhový dvouplášťový je speciálně vybaven třemi komorami, které zaručí dokonalou funkci předčištění a lepší sedimentaci kalu. Dvouplášťový typ septiku se používá v místech s vyšší hladinou spodní vody. Je vhodný i do jílovité půdy a dokonce i do záplavových oblastí.
Septik kruhový k obetonování je vhodným do jakékoli vesnice a obce. Je možné jej umístit v blízkosti příjezdové cesty, do místa pojezdu,  základu stavby, do míst se statickým zatížením.
Septik hranatý samonosný je skvělým pomocníkem každé domácnosti. Má hned 3 komory, díky čemuž se voda předčistí na vyšší úroveň. Tříkomorový septik pracuje na základě biomechanického předčištění. Sedimentace usazených kalů následně zůstává v první komoře. Své uplatnění nalezne v místech bez výskytu spodní vody, jílovité půdy a statického zatížení.
Septik hranatý dvouplášťový se používá převážně v záplavových oblastech, ale také v místech s vyšší hladinou spodní vody nebo v jílovité půdě.
Septik hranatý k obetonování je po zabetonování pojezdný. Jeho největší výhoda a přednost. Navíc jej můžete použít všude tam, kde máte blízko k silnicím či místním komunikacím. 

Podporujeme

Domov bez zámku Rafael dětem Dobrý anděl For help Paprsek naděje